Minet är en plattform för att hantera information av olika typer (text, bilder, filer, etc). Det innebär att den är möjlig att använda för att bygga t.ex. verksamhetssystem, intranät, Internetsidor, projektplatser, utbildningsportaler och/eller ärendehanteringssystem.

Det är bara din kreativitet och innovationsförmåga som begränsar användningsmöjligheterna.

Vill du ha inloggningsuppgifter för att utforska en demoversion av minet och få ett kostnadsförslag på upprättande av er unika plattform? Vänligen kontakta:

Peter Fränngård, 013-31 42 98
Anders Johansson, 013-31 42 93.

Du kan också kontakta oss på info@minet.se
eller läsa mer här »

Login

Copyright Minet 2011, av Envima.